Terapia lasem

„Często zapominamy, że jesteśmy częścią przyrody. Bo nie jest przecież ona w żaden sposób od nas oddzielona. Jeśli więc straciliśmy kontakt z przyrodą, straciliśmy kontakt ze sobą.” (Andy Goldsworthy)

Terapia lasem to cykl oddziaływań przez kontakt z naturą, trwający zwykle od kilku do kilkunastu tygodni, prowadzony przez praktyka terapii lasem.

Jest ona skierowana do osoby lub grupy osób o konkretnych potrzebach (np. osoby żyjące w nadmiernym stresie, osoby z depresją, osoby po doświadczeniu traumy, osoby z niską samooceną, seniorzy, kobiety w ciąży itp. itd.)

Nie jest to psychoterapia i nie zastępuje innych metod pomocy  prowadzonych przez specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego (psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów).

Terapia lasem ma oddziaływanie terapeutyczne, natomiast funkcję terapeuty pełni w tym przypadku las. Praktyk terapii lasem opracowuje program terapii lasem, uwzględniając konkretne potrzeby osoby lub grupy, adekwatnie do ustalonego czasu trwania.  Następnie prowadzi osobę/grupę przez las i przez cały proces. Dlatego w tym przypadku konieczne jest najpierw określenie trudności, potrzeb odbiorcy i celu, jaki ma zostać osiągnięty. Dzięki temu możliwe jest lepsze opracowanie poszczególnych elementów programu i każdego wyjścia do lasu.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany terapią lasem, zapraszam do kontaktu.